logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Đăng ký & Thông báo

Đăng ký là cách để theo dõi các đề tài khác nhau / hoặc diễn đàn. Bạn có thể chọn cách bạn được thông báo về bản cập nhật.

Hoặc nếu bạn không muốn tự đăng ký, bạn có thể bật tùy chọn 'Thông báo cho các chủ đề bạn đã đăng, theo dõi hoặc được đánh dấu yêu thích' trong trang tuỳ chọn thông báo E-mail bên trong bảng điều khiển.

Làm sao để xem đề tài?

Để đăng ký đề tài, nhấn vào liên kết tùy chọn ' ở đầu danh sách của cột rồi nhấn ' Xem chủ đề này '.

Làm sao để xem diễn đàn?

Để theo dõi diễn đàn, hãy nhấp vào liên kết 'Xem diễn đàn dưới danh sách chủ đề.

Làm thế nào để quản lý theo dõi các chủ đề và các diễn đàn đã xem

Bạn có thể xem danh sách của Diễn đàn đã xem 'và' xem chủ đề 'từ' tuỳ chọn thông báo Email 'của bảng Controp người dùng của bạn. Ở đó bạn có thể chọn theo dõi mà bạn muốn xóa bằng cách Nhấp vào nút Unwatch.