logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
RSS & Atom Feeds

Nguồn cấp dữ liệu hiện đang được cung cấp trong hai định dạng, RSS và Atom.

Nếu người quản trị đã kích hoạt cung cấp thông tin nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể nhận được Nguồn cấp dữ liệu cho một diễn đàn, chủ đề và chủ đề còn hoạt động.

Hầu hết các trình duyệt hiện đại có cơ sở để đọc nguồn cấp dữ liệu RSS và sẽ tự động phát hiện khi có thông tin mới trên các trang.