logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Khôi phục mật khẩu bị mất

Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể nhấp vào liên kết "Quên mật khẩu". Liên kết này sẽ xuất hiện trên bất kỳ trang nào có yêu cầu bạn điền mật khẩu.

Liên kết này sẽ trả về một trang khác để bạn nhập tên người dùng của bạn. Một email sẽ được gửi tới địa chỉ đó ngay, với các hướng dẫn để đặt lại mật khẩu của bạn.

Kể từ khi mật khẩu được mã hóa, không có cách nào để gửi lại mật khẩu ban đầu của bạn. Tùy chọn này cung cấp cho bạn với khả năng để thiết lập lại mật khẩu của bạn.

Bạn phải truy cập vào hộp mail mà bạn đã đăng ký. Bạn có thể cần phải kiểm tra bộ lọc thư rác, spam thư của bạn nếu bạn không nhận được mail trong vài phút.