logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Xem hồ sơ của tôi

Là thành viên bạn có một trang hồ sơ công khai có thể xem được. Trang này bao gồm các thông tin được cung cấp bởi các thành viên, hoặc trong quá trình đăng ký hoặc sau đó thông qua bảng điều khiển.

Có rất nhiều cách để xem hồ sơ thành viên...

  • Khi bạn nhìn thấy một tên người dùng nhấp chuột vào tên và bạn sẽ thấy một trình đơn thả xuống, trong đó có một liên kết 'User Profile' để xem hồ sơ..
  • Danh sách thành viên cho phép bạn duyệt tất cả các thành viên đã đăng ký, và nhanh chóng nhấp chuột vào các hồ sơ công khai.
  • Khi đăng nhập, bạn cũng có thể xem hồ sơ công khai của bạn bằng cách đăng nhập vào các diễn đàn và nhấp vào 'hồ sơ của tôi' Liên kết trong tiêu đề ở trên cùng của trang, để mở bảng điều khiển.

Thông tin được hiển thị trên trang đó?

Trang này thông tin hồ sơ chung được chia thành các nhóm 5 Tabs.

  • Về - Thể hiện tất cả các Thông tin người sử dụng đã được cung cấp trên trang này hồ sơ của mình như tên Real, giới tính, tình trạng nếu người dùng online / offline, xếp hạng diễn đàn, và những điều khác.
  • Thống kê - Hiển thị thông tin thống kê như ngày tham gia lần cuối đăng nhập, Số lượng , Số lần người dùng này đã được bắt đầu và Số bài viết mà người sử dụng này được cảm ơn.
  • 10 bài viết mới nhất - Cho thấy nếu có 10 tin nhắn cuối của người dùng đã viết
  • Bạn bè - Hiển thị bạn của người dùng có trong diễn đàn.
  • Albums - Hiển thị Albums (nếu được kích hoạt) người dùng đó được tạo ra.

Thông tin cá nhân như địa chỉ E-Mail hoặc mật khẩu không hiển thị.