logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Đăng chủ đề và bài ​​viết mới

Khi gửi những tin nhắn, bạn có thể muốn bao gồm một số định dạng như văn bản chữ in đậm, in nghiêng, và gạch dưới văn bản.

Thêm định dạng cho bài viết của bạn có thể được thực hiện theo hai cách:

  • Sử dụng các nút điều khiển tương tự như những người được tìm thấy trong hầu hết các bộ vi xử lý
  • Gõ lệnh định dạng trong mã BB

Nút điều khiển có sẵn trong các biên tập viên Tiêu chuẩn và nâng cao WYSIWYG (những gì bạn thấy là điều bạn có). Sự khác biệt giữa chúng là trình soạn thảo tiêu chuẩn sẽ hiển thị BB code trong tin nhắn của bạn và được xử lý khi nó được hiển thị. Trình soạn thảo WYSIWYG nâng cao sẽ hiển thị tin nhắn của bạn vì nó sẽ được hiển thị khi bạn đang gõ.

Hiện nay, nó phụ thuộc vào quản trị mà trình soạn thảo được kích hoạt WYSIWYG soạn thảo mã BB .

Để sử dụng chúng, bạn chỉ cần nhấn nút, ví dụ B (bold) và sau đó gõ vào để có được chữ in đậm.Nhấp vào nút một lần nữa để bỏ định dạng. Bạn cũng có thể làm nổi bật văn bản mà bạn đã đánh, sau đó nhấp vào nút định dạng để định dạng văn bản hiện hành.

BB code là một loại code đặc biệt, tương tự như HTML có thể được sử dụng trong bài cho hội đồng quản trị.