logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Liên hệ với các thành viên khác

Bạn có thể liên lạc với nhau bằng cách gửi E-Mail, bạn tìm thấy trên danh sách thành viên.

Điều này sẽ mở đến một trang để bạn có thể nhập tin nhắn của bạn. Khi bạn đã gõ xong tin nhắn của bạn, nhấn nút 'Gửi E-mail và tin nhắn sẽ được gửi ngay lập tức.

Tôi có thể thấy địa chỉ e-mail?

Vì lý do riêng tư, địa chỉ e-mail của người nhận không được tiết lộ cho bạn trong quá trình này, hoặc tại bất kỳ vị trí nào trong các diễn đàn khác.

Tại sao tôi không thể gửi một e-mail tới một ai đó?

Nếu bạn không thể tìm thấy nút e-mail hoặc liên kết cho một thành viên, có nghĩa là các quản trị viên đã vô hiệu hóa chức năng e-mail cho diễn đàn này, hoặc các thành viên họ không muốn nhận e-mail từ các thành viên khác

Tin nhắn cá nhân là gì?

Thành viên đã đăng ký cũng có thể có thể gửi tin nhắn đến các thành viên khác của diễn đàn này bằng cách sử dụng những tin nhắn.