logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Chữ ký, ảnh đại diện

Avatars là gì?

Avatars là những hình ảnh nhỏ mà mọi người sử dụng để xác định hoặc phân biệt mình với các thành viên diễn đàn khác.Những avatar này sẽ được hiển thị như một phần của thông tin người dùng trong bài viết, cũng như trong hồ sơ công khai.

Bạn có thể sửa đổi Avatar của bạn bằng cách nhấp vào 'Chỉnh sửa Avatar' dưới 'Hồ sơ cá nhân' khu vực của thanh điều hướng bên trong Bảng điều khiển.

Có ba cách để thêm một Avatar (Có lẽ ít hơn nếu ngừng hoạt động bởi Administrator)...

  • Nếu có sẵn trong diễn đàn, bạn có thể chọn từ một bộ sưu tập hiện có của Avatars
  • Nhập một URL đang tồn tại một hình ảnh trên một máy chủ từ xa
  • Chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn và tải lên

Hãy nhận biết rằng các quản trị có thể thiết lập các loại file hình ảnh được phép, kích thước ảnh (chiều cao và chiều rộng tối đa của một hình ảnh).

Signatures là gì?

'Chữ ký' chứa thông tin mà bạn muốn bao gồm ở dưới cùng của tất cả các bài viết của bạn. Điều này có thể bao gồm hình ảnh, các liên kết đến trang web của bạn(s), dấu ngoặc kép, vv.

Để thay đổi chữ ký, click 'Chữ ký' dưới 'Hồ sơ cá nhân' khu vực của thanh điều hướng trong điều khiển. Trên trang này, bạn sẽ được thông báo BB Codes và Tag HTML, bạn có thể sử dụng, và chữ ký bao lâu có thể.