logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Albums

Nếu bạn có kích hoạt tính năng Album và bạn là một thành viên có quyền truy cập để thêm Album, bạn có thể tạo Album hình ảnh được liên kết đến hồ sơ công khai của bạn. Album có thể được tạo ra bằng cách truy cập Bảng điều khiển, và click link 'Chỉnh sửa album' , và sau đó click trên 'Thêm album mới'. Số lượng bao nhiêu ảnh trong Albums và bao nhiêu phụ thuộc vào những gì có cài đặt cho nhóm người dùng của bạn.

Mỗi album có thể có một tiêu đề và bạn có thể thiết lập một bìa cho nó (Hình ảnh từ Album) hoặc sử dụng ngẫu nhiên, bạn cũng có thể thêm một chú thích cho mỗi hình ảnh.

Làm thế nào để tải hình ảnh lên?

Nếu bạn đang trên thêm / Chỉnh sửa trang album, bạn chọn một hình ảnh trên máy tính của bạn và kích vào nút tải lên để thêm nó vào Album.

Bạn sẽ có tùy chọn để cung cấp cho mỗi hình ảnh một chú thích, và để thiết lập một hình ảnh như là album, mà sẽ được hiển thị trên hồ sơ công khai. Để xóa một album hoặc chỉnh sửa tiêu đề, thêm hình ảnh(s) hoặc xóa(s) hình ảnh, click trên'Chỉnh sửa'. Để chỉnh sửa hoặc thêm một chú thích của một hình ảnh vào văn bản hình ảnh. Nếu bạn muốn thiết lập một bìa hoặc click hủy bao gồm vào nút bao bì.