logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Ban quản trị và quản trị

Ban quản trị giám sát các diễn đàn cụ thể.Họ thường có khả năng để chỉnh sửa và xóa bài viết, di chuyển chủ đề, và thực hiện các hành động khác. Trở thành một người điều tiết cho một diễn đàn cụ thể thường hướng tới người dùng là đặc biệt hữu ích và hiểu biết trong các chủ đề của diễn đàn mà họ quản lý.

Quản trị viên là những người có quyền kiểm soát tổng thể của tất cả mọi thứ xảy ra trên diễn đàn.Họ giám sát hội đồng quản trị theo kiểu như thế nào, những gì diễn đàn để tạo ra và làm thế nào để tổ chức chúng, những thông tin yêu cầu từ các thành viên và những người chỉ định là người điều khiển.