logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Tin nhắn cá nhân (Người gửi)

Thành viên đăng ký có thể gửi tin nhắn đến các thành viên khác của diễn đàn này bằng cách sử dụng hệ thống tin nhắn cá nhân (Nếu được kích hoạt bởi Administrator).

Khi bạn nhận được một tin nhắn riêng, bạn sẽ được thông báo trong Header diễn đàn, bạn có bao nhiêu thư chưa đọc tin nhắn, cũng là một thông báo sẽ bật lên. Bạn cũng có thể cho phép một thông báo E-Mail

Làm thế nào để gửi tin nhắn?

Tin nhắn cá nhân tương tự như email, nhưng được giới hạn cho các thành viên của diễn đàn này. Bạn có thể có thể bao gồm các mã BB, mặt cười và hình ảnh trong tin nhắn mà bạn gửi.
Bạn có thể gửi tin nhắn riêng cho người sử dụng bằng cách nhấp vào “PM” Nút trên hồ sơ người dùng, hoặc bạn bấm vào “Tin nhắn mới” Liên kết trong bảng điều khiển của bạn. Thông điệp bạn gửi sẽ được lưu trữ trong “gửi” thư mục sau khi bạn gửi nó.

Thư mục tin nhắn cá nhân

Cũng giống như một chương trình email bạn có 3 thư mục Inbox, Sent Items và thư mục Archive...

  • Này “Inbox” Thư mục chứa bất kỳ tin nhắn mới mà bạn nhận được. Nó cho phép bạn xem tất cả các tin nhắn mà bạn đã nhận được, cùng với tên của người gửi, chủ đề của tin nhắn, và ngày và thời gian nó đã được gửi.
  • Này “Sent Item” bản sao của tất cả các tin nhắn cá nhân bạn đã gửi.
  • Này “Archive” thư mục chứa những thông điệp bạn chuyển đến thư mục đó.

Mỗi thư mục, bạn có tùy chọn những gì bạn muốn làm với các tin nhắn có trong thư mục, bạn chỉ đơn giản là có thể đánh dấu một tin nhắn và …

  • Chọn Archive / tất cả Archive – Chuyển tin nhắn(s) tới thư mục archive
  • Chọn Export / tất cả Export – xuất tin nhắn ra(s) như file (Bạn có thể chọn định dạng dưới đây xuất–XML-/CSV-/Text-File)
  • Chọn xóa/ Xóa tất cả – Xóa tin nhắn(s)

Tùy thuộc vào có bao nhiêu tin nhắn bạn được phép xóa một số người trong số họ từ thời gian (Bạn có thể xuất chúng trước khi bạn xóa chúng để giữ chúng trên máy tính của bạn). Nếu không, khi hộp thư của bạn đầy đủ, bạn không thể nhận được tin nhắn mới. Ở phía dưới, bạn sẽ được thông báo có bao nhiêu tin nhắn mà bạn có và bao nhiêu bạn tối đa có thể có.