logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Thông báo tùy chọn email

Ở trang 'Thông báo tùy chọn email' trong Bảng điều khiển của bạn, bạn có thể thiết lập, loại thông báo email bạn muốn nhận.

Tắt thông báo - Tùy chọn này sẽ tắt tất cả các thông báo và các bạn sẽ không nhận được bất kỳ email nào.

Thông báo cho tất cả các bài viết trên tất cả các chủ đề - Bạn sẽ nhận được email thông báo tức thì khi một ai đó đã đăng một tin nhắn mới.

Thông báo cho các chủ đề bạn đã đăng, theo dõi hoặc được đánh dấu yêu thích - Bạn sẽ nhận được email thông báo tức thì khi một người nào đó đã đăng một tin nhắn mới trong một chủ đề, bạn đã được đăng tải trước, một chủ đề bạn xem, đánh dấu yêu thích, hoặc một diễn đàn.

Thông báo cho các chủ đề hoặc diễn đàn bạn đã chọn lọc theo dõi (được liệt kê dưới đây) - Bạn sẽ nhận được email thông báo tức thì khi một ai đó đã đăng một tin nhắn mới trong một chủ đề hoặc diễn đàn bạn đã chọn để xem (xem danh sách dưới đây).

hận một lần mỗi ngày / tóm tắt các hoạt động? - Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn có thể bật tùy chọn này để có được một email với tất cả các hoạt động mới về các chủ đề mới và tin nhắn từ ngày hiện tại như hàng ngày (tóm tắt) trong một thư

Nhận được email thông báo khi bạn nhận được một tin nhắn mới? - Bạn cũng có thể bật / tắt thông báo email khi bạn nhận được một tin nhắn.