logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Chỉnh sửa và xóa bài viết của bạn

Nếu bạn đang đăng ký và đăng nhập, bạn có thể chỉnh sửa và xóa tin nhắn của bạn (nếu người quản trị không tắt tùy chọn này).

Để chỉnh sửa hoặc xóa bài viết của bạn, bấm vào nút 'Chỉnh sửa' trong bài viết đó. Nếu bài viết của bạn là người đầu tiên trong chủ đề, sau đó xóa nó có thể loại bỏ toàn bộ chủ đề.

Một khi bạn đã thực hiện sửa đổi của bạn, một lưu ý, trên dưới cùng của bài viết, xuất hiện để báo cho người khác biết bạn đã sửa bài viết của bạn.

Cũng xin vui lòng nhập vào trong Lý do chỉnh sửa 'Field một lý do tại sao bạn chỉnh sửa tin nhắn.

Người khác có thể sửa bài viết của mình?

Admin và Mod cũng có thể chỉnh sửa tin nhắn của bạn.Nếu họ không làm, một lưu ý ở phía dưới xuất hiện cho người dùng khác mà bài viết đã được sửa đổi.