logo
Chào mừng khách! Để kích hoạt tất cả các tính năng xin vui lòng Đăng nhập.Đăng ký mới bị vô hiệu.

Thông báo

Icon
Error

Danh mục
Index
Cách thức sử dụng diễn đàn
Cài đặt và tính năng hồ sơ
Đọc và gửi bài
YetAnotherForum.NET Help
Tùy chọn chủ đề hiện thị

Bạn có thê lựa chọn xem các chủ đề thế nào. Khi bạn đang ở trong một chủ đề, nhìn vào thanh trên cùng. Ở phía bên tay phải bạn sẽ thấy 'Xem'. Nhấp vào đó và nó cho phép bạn thay đổi các bài viết được sắp xếp như thế nào.

Bạn có hai lựa chọn:

      
  • normal - Các bài viết được hiển thị theo thứ tự thời gian, thường là từ cũ nhất đến mới nhất. Bài viết được hiển thị trong một chế độ phẳng để nhiều bài viết có thể được xem cùng một lúc.
  •   
  • Threaded - Một cây được hiển thị cùng với mỗi bài viết. Điều này cho bạn thấy mối quan hệ từng có với những người khác. Thật dễ dàng để xem ai trả lời cho ai. Chỉ có bài được hiển thị tại một thời điểm. Bằng cách nhấp vào một bài duy nhất trong bài, trang sẽ hiển thị các bài viết và tất cả các bài viết được thực hiện để đáp ứng với nó