Nâng cao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với Salesforce

Liên hệ tư vấn
  • Tìm kiếm, tương tác và nuôi dưỡng khách hàng hiệu quả

  • Hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp, thông minh và nhanh chóng

  • Chuyển tải thông điệp tới đúng đối tượng, đúng thời điểm, trên bất cứ kênh nào

Giải pháp Salesfores