Quản trị Doanh nghiệp với các Giải pháp Oracle

Giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì hạ tầng CNTT

Liên hệ tư vấn
 • 1

  Giúp bạn hiểu rõ hơn hoạt động doanh nghiệp của mình

 • 2

  Hỗ trợ, cải thiện việc ra các quyết định kinh doanh

 • 3

  Nhận diện các chi phí dư thừa không cần thiết, giảm thiểu rủi ro và hiệu ứng nút thắt cổ chai

Giải Pháp của Oracle

 • ERP with Oracle

  Chuẩn hoá và tự động hoá các qui trình hoạt động doanh nghiệp.
  Với ERP, doanh nghiệp tăng tính cạnh tranh, tối ưu hóa chi phí hoạt động, và tăng cường sự kiểm soát. Hỗ trợ việc ra các quyết định trong kinh doanh

 • Business intelligence

  Quản lý và nghiên cứu doanh nghiệp của bạn với nhiều góc cạnh khác nhau.
  Trợ giúp người quản trị trong những vấn đề ra quyết định nhằm tối ưu hoá nguồn lực.

 • Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

  Giúp doanh nghiệp của bạn quản lý chuỗi cung ứng một cách có hiệu quả.
  Giảm thiểu rủi ro, Tối ưu hoá, tránh nút thắt cổ chai, tăng tính tuỳ biến.

 • Hyperion

  Trợ giúp bạn xây dựng ngân sách hoạch định kinh doanh và dự báo.

 • Quản trị nguồn nhân lực

  Trợ giúp xây dựng chiến lược, hoạch định và quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp.