Cách trò chuyện nhóm mới

Liên lạc kịp thời và cập nhật thông tin cho mọi người. Luôn duy trì kết nối bằng trò chuyện, cuộc gọi và cuộc họp trong nhóm của bạn cũng như các cuộc hội thoại riêng tư hay nhóm nhỏ. Lên lịch và tham gia cuộc họp Skype trực tuyến với tùy chọn hội thảo video HD, VoIP và hội thảo âm thanh quay số vào.

Chia sẻ tệp, ứng dụng hoặc màn hình của bạn trong cuộc họp trực tuyến và xem lại những khoảnh khắc quan trọng sau đó bằng bản chép lại nội dung đã ghi. Sở hữu số điện thoại chuyên dụng để thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trong nước và quốc tế, với các tính năng nâng cao, gồm thư thoại, truyền, ủy quyền và gọi khẩn cấp.

Một trung tâm để làm việc nhóm

Cho phép nhóm truy nhập ngay vào mọi thứ họ cần, ngay trong Office 365.

  • Tất cả nội dung, công cụ, mọi người và cuộc hội thoại của bạn đều sẵn dùng trong không gian làm việc nhóm.

  • Tận hưởng quyền truy nhập tích hợp sẵn vào SharePoint, OneNote và Planner.

  • Làm việc trên tài liệu ngay trong ứng dụng.

  • Tận hưởng các tính năng lên lịch phong phú trong Teams, cùng với tính năng gọi 1-1 và gọi nhóm đặc biệt

Có thể tùy chỉnh cho từng nhóm

Tinh chỉnh không gian làm việc Teams của bạn để tích hợp các dịch vụ đám mây chính, khám phá dữ liệu và tải các bản cập nhật từ ứng dụng mà nhóm sử dụng hàng ngày.

Tạo các kênh tùy chỉnh dựa trên các luồng và chủ đề công việc. Ghim các tệp và website thường được sử dụng để dễ tham chiếu. Thêm các Bot làm việc thay cho nhóm của bạn.

Xây dựng tích hợp tùy chỉnh vào các quy trình hiện tại của doanh nghiệp với nền tảng nhà phát triển Teams.