Office 365

 • Bộ Office trực tuyến
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
 • Email cấp Doanh nghiệp
  2 GB
 • OneDrive
  Lưu trữ đám mây
  2 GB
 • Số người dùng tối đa
  Không giới hạn
 • SharePoint và Skype for Business
  Chat, Hội họp trực tuyến đa điểm bằng giọng nói hoặc video
 • Yammer
  Mạng xã hội doanh nghiệp giúp các nhân viên liên lạc giữa các bộ phận và văn phòng
 • Microsoft Bookings
  Mang đến các tùy chọn trực tuyến thuận tiện và linh hoạt giúp khách hàng lên lịch cuộc hẹn với doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn
 • Microsoft Flow
  Tạo các quy trình tự động hóa giữa các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn để nhận thông báo, đồng bộ hóa tệp, thu thập dữ liệu và nhiều nội dung khác
  Chỉ ứng dụng các quy trình có sẵn, giới hạn 750 lần chạy/người dùng/tháng
 • Microsoft Forms
  Tạo những bảng câu hỏi, khảo sát và thăm dò
 • Microsoft Planner
  Tổ chức công việc theo nhóm một cách đơn giản và trực quan
 • Microsoft PowerApps
  Mở rộng các ứng dụng hoặc tự xây dựng ứng dụng riêng
  Chỉ sử dụng các ứng dụng có sẵn
 • Microsoft StaffHub
  Giúp nhân viên nhân viên quản lý lịch làm việc của họ - với việc quản lý lịch trình, chia sẻ thông tin và khả năng kết nối với các ứng dụng và tài nguyên khác liên quan đến công việc
 • Microsoft Sway
  Tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu ấn tượng trực quan trong vài phút
 • Microsoft Teams
  Trung tâm làm việc nhóm Office 365
  Gọi điện video 1-1

Office 365

 • Bộ Office trực tuyến
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
 • Email cấp Doanh nghiệp
  50 GB
 • OneDrive
  Lưu trữ đám mây
  1 TB
 • Số người dùng tối đa
  300
 • SharePoint và Skype for Business
  Chat, Hội họp trực tuyến đa điểm bằng giọng nói hoặc video
 • Yammer
  Mạng xã hội doanh nghiệp giúp các nhân viên liên lạc giữa các bộ phận và văn phòng
 • Microsoft Bookings
  Mang đến các tùy chọn trực tuyến thuận tiện và linh hoạt giúp khách hàng lên lịch cuộc hẹn với doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn
 • Microsoft Flow
  Tạo các quy trình tự động hóa giữa các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn để nhận thông báo, đồng bộ hóa tệp, thu thập dữ liệu và nhiều nội dung khác
 • Microsoft Forms
  Tạo những bảng câu hỏi, khảo sát và thăm dò
 • Microsoft Planner
  Tổ chức công việc theo nhóm một cách đơn giản và trực quan
 • Microsoft PowerApps
  Mở rộng các ứng dụng hoặc tự xây dựng ứng dụng riêng
 • Microsoft StaffHub
  Giúp nhân viên nhân viên quản lý lịch làm việc của họ - với việc quản lý lịch trình, chia sẻ thông tin và khả năng kết nối với các ứng dụng và tài nguyên khác liên quan đến công việc
 • Microsoft Sway
  Tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu ấn tượng trực quan trong vài phút
 • Microsoft Teams
  Trung tâm làm việc nhóm Office 365

Office 365

 • Bộ Office trực tuyến
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
 • Email cấp Doanh nghiệp
 • OneDrive
  Lưu trữ đám mây
  1 TB
 • Số người dùng tối đa
  300
 • SharePoint và Skype for Business
  Chat, Hội họp trực tuyến đa điểm bằng giọng nói hoặc video
 • Yammer
  Mạng xã hội doanh nghiệp giúp các nhân viên liên lạc giữa các bộ phận và văn phòng
 • Microsoft Bookings
  Mang đến các tùy chọn trực tuyến thuận tiện và linh hoạt giúp khách hàng lên lịch cuộc hẹn với doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn
 • Microsoft Flow
  Tạo các quy trình tự động hóa giữa các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn để nhận thông báo, đồng bộ hóa tệp, thu thập dữ liệu và nhiều nội dung khác
 • Microsoft Forms
  Tạo những bảng câu hỏi, khảo sát và thăm dò
 • Microsoft Planner
  Tổ chức công việc theo nhóm một cách đơn giản và trực quan
 • Microsoft PowerApps
  Mở rộng các ứng dụng hoặc tự xây dựng ứng dụng riêng
 • Microsoft StaffHub
  Giúp nhân viên nhân viên quản lý lịch làm việc của họ - với việc quản lý lịch trình, chia sẻ thông tin và khả năng kết nối với các ứng dụng và tài nguyên khác liên quan đến công việc
 • Microsoft Sway
  Tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu ấn tượng trực quan trong vài phút
 • Microsoft Teams
  Trung tâm làm việc nhóm Office 365

Office 365

 • Bộ Office trực tuyến
 • Một giấy phép có thể dùng cho 5 điện thoại, 5 máy tính bảng và 5 PC hoặc máy Mac cho mỗi người dùng
 • Email cấp Doanh nghiệp
  50 GB
 • OneDrive
  Lưu trữ đám mây
  1 TB
 • Số người dùng tối đa
  300
 • SharePoint và Skype for Business
  Chat, Hội họp trực tuyến đa điểm bằng giọng nói hoặc video
 • Yammer
  Mạng xã hội doanh nghiệp giúp các nhân viên liên lạc giữa các bộ phận và văn phòng
 • Microsoft Bookings
  Mang đến các tùy chọn trực tuyến thuận tiện và linh hoạt giúp khách hàng lên lịch cuộc hẹn với doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn
 • Microsoft Flow
  Tạo các quy trình tự động hóa giữa các ứng dụng và dịch vụ yêu thích của bạn để nhận thông báo, đồng bộ hóa tệp, thu thập dữ liệu và nhiều nội dung khác
 • Microsoft Forms
  Tạo những bảng câu hỏi, khảo sát và thăm dò
 • Microsoft Planner
  Tổ chức công việc theo nhóm một cách đơn giản và trực quan
 • Microsoft PowerApps
  Mở rộng các ứng dụng hoặc tự xây dựng ứng dụng riêng
 • Microsoft StaffHub
  Giúp nhân viên nhân viên quản lý lịch làm việc của họ - với việc quản lý lịch trình, chia sẻ thông tin và khả năng kết nối với các ứng dụng và tài nguyên khác liên quan đến công việc
 • Microsoft Sway
  Tạo bản tin, bản trình bày và tài liệu ấn tượng trực quan trong vài phút
 • Microsoft Teams
  Trung tâm làm việc nhóm Office 365