Tạo và chia sẻ ứng dụng mà không cần phải là nhà phát triển

 • Hơn cả cơ sở dữ liệu trên máy tính

  Access không chỉ dừng lại ở việc tạo cơ sở dữ liệu trên máy tính. Đó còn là một công cụ dễ sử dụng để tạo ra các ứng dụng giúp bạn điều hành doanh nghiệp của mình. Dữ liệu Access có thể được lưu trữ trong nhiều cơ sở dữ liệu đám mây khác nhau, vì vậy, ứng dụng này an toàn hơn bao giờ hết và bạn có thể chia sẻ các ứng dụng Access của mình với đồng nghiệp.
 • Bắt đầu nhanh với các mẫu cơ sở dữ liệu

  Nhanh chóng bắt đầu bằng cách tạo một ứng dụng tùy chỉnh hoặc lấy cảm hứng từ bộ sưu tập mẫu ứng dụng mới và được thiết kế chuyên nghiệp. Tạo mẫu từ ứng dụng của bạn để tái sử dụng hoặc chia sẻ với những người khác.

Tùy chỉnh các ứng dụng để phát triển cùng doanh nghiệp của bạn

 • Tạo các ứng dụng có thể tùy chỉnh dễ dàng

  Tạo các ứng dụng được thiết kế theo cách làm việc của bạn và khách hàng. Nhanh chóng và dễ dàng thay đổi ứng dụng của bạn nhằm đáp ứng các nhu cầu của một tổ chức đang phát triển.
 • Xây dựng các biểu mẫu thân thiện với người dùng bằng tính năng tự động hóa VBA

  Sử dụng sự phong phú của Visual Basic for Applications (VBA) để tự động hóa quy trình kinh doanh và nâng cao thiết kế cũng như tính khả dụng của các biểu mẫu và báo cáo.

Tích hợp với nhiều nguồn dữ liệu

 • Tích hợp dữ liệu giữa Access và các ứng dụng dòng nghiệp vụ

  Thư viện trình kết nối trong Access cung cấp nhiều phương pháp để tích hợp dữ liệu từ các ứng dụng và nguồn dữ liệu nhằm thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Các kịch bản tích hợp trên các nguồn dữ liệu hiện đại tạo hình ảnh trực quan và thông tin chuyên sâu tổng hợp trong giao diện quen thuộc của Access.
 • Lưu trữ dữ liệu trong SQL

  Lưu trữ dữ liệu của bạn trong SQL Server và Microsoft Azure SQL nhằm nâng cao độ tin cậy, khả năng mở rộng, thúc đẩy tính bảo mật và khả năng quản lý dài hạn. Các ứng dụng Access sử dụng cú pháp SQL tiêu chuẩn và dữ liệu phụ trợ thiết yếu đích thực dù được triển khai tại chỗ hay trong đám mây.