• Bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp bằng tính năng lưu trữ email và lưu giữ chứng cứ pháp lý

  Thiết lập chính sách lưu giữ một cách an toàn đối với nội dung được hỗ trợ cho toàn bộ miền hoặc cho các đơn vị cụ thể trong tổ chức với khoảng ngày và các điều khoản truy vấn cụ thể. Vault cho phép bạn theo dõi và lưu giữ dữ liệu được ghi nhật ký phục vụ các cuộc kiểm tra pháp lý.

 • Tìm nhanh nội dung bằng tính năng tìm kiếm do Google cung cấp

  Tìm và truy xuất thông tin có giá trị, thậm chí từ các tài khoản đã tạm ngưng. Đây là một cách thông minh để thu thập những gì mà nhóm pháp lý của bạn cần và ngăn chặn mất dữ liệu do hoạt động luân chuyển nhân viên. Bạn cũng có thể xuất phiên bản trước đây của các tệp trên Google Drive.

Ưu điểm
Câu hỏi thường gặp
 • eDiscovery là gì?

  Khám phá điện tử, hay eDiscovery, là quá trình tìm kiếm và tìm thông tin ở định dạng điện tử. Thông thường, quá trình này được thực hiện để giải quyết các vấn đề pháp lý và điều tra.

 • Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?

  Nếu bạn xóa người dùng, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Cách tốt nhất là bạn nên tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng.

 • Tôi mua G Suite cùng với Vault bằng cách nào?

  Google Vault được cung cấp miễn phí kèm theo các phiên bản G Suite Business và Enterprise. Bạn có thể mua Google Vault ở dạng tiện ích bổ sung cho phiên bản G Suite Basic.