• Cộng tác trong thời gian thực

  Làm việc đồng thời trên cùng một tệp và thấy các thay đổi khi chúng được thực hiện. Chia sẻ tệp với bất kỳ ai, cho dù họ sử dụng G Suite hay không cũng như chỉnh sửa các tệp Microsoft® Office.

 • Chia sẻ và bộ nhớ không giới hạn

  Lưu tất cả công việc của bạn ở một nơi an toàn bằng bộ nhớ đám mây. Truy cập và chia sẻ với các thành viên trong nhóm bất cứ khi nào bạn cần, từ máy tính, điện thoại hay máy tính bảng của bạn.

 • Gặp mặt trực tiếp

  Tổ chức các cuộc họp video HD từ bất cứ đâu bằng máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn. Ngoài ra, cung cấp các bản trình bày, chia sẻ màn hình và gửi nội dung trò chuyện trong khi bạn làm việc.

 • Bảo mật cấp doanh nghiệp

  Giữ an toàn và bảo vệ dữ liệu của tổ chức bạn. G Suite cập nhật tự động để cung cấp cho bạn các tính năng bảo mật nâng cao và các cải tiến sản phẩm mới nhất. Hãy tìm hiểu thêm về tính năng bảo mật của G Suite.

 • Hỗ trợ 24/7

  Gọi hoặc gửi email cho Google bất kỳ lúc nào, 365 ngày một năm. Với hỗ trợ trực tiếp có sẵn bằng 16 ngôn ngữ, dịch vụ hỗ trợ của G Suite đáp ứng các nhu cầu liên quan đến CNTT của nhóm bạn.

 • Kiểm soát quyền truy cập vào nhóm

  Các quản trị viên nhóm có thể thêm thành viên mới vào nhóm một cách dễ dàng - chỉ cần nhập địa chỉ email doanh nghiệp của họ. Và bạn cũng có thể dễ dàng chặn quyền truy cập vào tệp khi một đồng nghiệp rời khỏi nhóm.