• Dễ dàng xử lý dữ liệu nhờ các hàm ưu việt

    Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ, tạo bảng tổng hợp và thêm bộ lọc dữ liệu. Nhấp vào nút Khám phá để tự động xem các xu hướng và mẫu từ dữ liệu trong bảng tính của bạn.

  • Làm việc với Excel và các định dạng tệp khác

    Nhập bảng tính hiện có từ các định dạng khác như Excel để cộng tác viên trong Trang tính có thể chỉnh sửa ngay lập tức và cùng nhau truy cập. Xuất Trang tính ở loại tệp ưa thích, bao gồm dạng .xlsx, .csv, .html, .ods hoặc .txt.

  • Truy cập bảng tính của bạn mọi lúc, mọi nơi

    Tạo, chỉnh sửa và chia sẻ bảng tính từ bất kỳ loại thiết bị nào, cho dù bạn ở đâu. Làm việc trong Trang tính ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

Ưu điểm
Câu hỏi thường gặp