• Bảo mật dữ liệu

    Một chiếc điện thoại bị thất lạc. Một máy tính bảng bị đánh cắp. Mọi việc xảy ra. Hãy bảo mật dữ liệu của công ty bạn bằng tính năng quản lý thiết bị di động (MDM). Bạn có thể yêu cầu khóa màn hình, mật khẩu mạnh và xóa dữ liệu bí mật với tính năng xóa thiết bị hoặc xóa tài khoản chọn lọc cho Android và iOS.

  • Dễ dàng quản lý

    Tính năng quản lý thiết bị đi kèm với G Suite, vì vậy bạn không cần mua và thiết lập dịch vụ bổ sung. Chỉ cần bật từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên thì Gmail, Google Drive và các ứng dụng dành cho thiết bị di động khác sẽ an toàn và được quản lý. Và bạn có thể xem đồ thị và báo cáo về xu hướng và mức sử dụng di động vào bất kỳ lúc nào trong phần báo cáo.

  • Phân phối nhanh các ứng dụng công việc

    Giúp nhân viên của bạn tìm ứng dụng công việc họ cần bằng cách phân phối các ứng dụng kinh doanh từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trên Google Play hoặc App Store của Apple. Bạn cũng có thể chỉ lưu trữ nội bộ các ứng dụng Android trong Kênh riêng tư trên Play.

Ưu điểm
Câu hỏi thường gặp