• Nhận email tùy chỉnh @yourcompany

    Tạo lòng tin với khách hàng bằng cách cấp cho tất cả mọi người trong công ty một địa chỉ email chuyên nghiệp tại miền của bạn, như susan@yourcompany và joe@yourcompany. Ngoài ra, bạn còn có thể tạo danh sách gửi thư nhóm, chẳng hạn như sales@yourcompany.

  • Làm việc mà không bị gián đoạn

    Truy cập email mọi lúc, mọi nơi, trên bất kỳ thiết bị nào - mà không cần có kết nối Internet. Đọc và soạn thư khi không kết nối Internet và bạn có thể gửi các thư đó ngay khi kết nối Internet trở lại.

  • Cải tiến các cuộc hội thoại email bằng tính năng trò chuyện và video

    Trong trường hợp bạn cần sử dụng thêm các tính năng khác ngoài email, hãy tham gia cuộc gọi video qua Hangouts Meet hoặc trò chuyện trực tiếp với đồng nghiệp trong hộp thư đến.

Ưu điểm
Câu hỏi thường gặp