• Nhận tất cả dung lượng lưu trữ mà bạn cần

  Các phiên bản Business, Enterprise và Teams của G Suite cung cấp bộ nhớ không giới hạn, vì vậy bạn sẽ luôn có đủ dung lượng để lưu trữ tệp. Với tính năng quản trị tập trung, ngăn chặn mất dữ liệu và Vault dành cho Drive, bạn có thể dễ dàng quản lý người dùng cũng như hoạt động chia sẻ tệp mà vẫn đáp ứng yêu cầu tuân thủ về dữ liệu.

 • Tìm thấy những thông tin mà bạn sẽ cần đến

  Với tính năng máy học do Google cung cấp, Drive dự đoán trước được những thông tin mà bạn sẽ cần truy cập. Truy cập nhanh trong Drive sử dụng dấu hiệu từ tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng ký tự quang để hiển thị những thông tin quan trọng và tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

 • Sắp xếp các tệp của nhóm vào cùng một nơi

  Sử dụng Drive nhóm để chia sẻ công việc của nhóm ở cùng một nơi an toàn, dễ quản lý. Mọi tệp được thêm vào Drive nhóm đều được nhóm sở hữu chung, vì vậy tất cả mọi người luôn nắm được thông tin cập nhật.

 • Truy cập tệp từ máy tính mà không cần sử dụng trình duyệt

  Tệp Drive trực tuyến giúp bạn truy cập tệp ngay từ máy tính mà không ảnh hưởng đến toàn bộ dung lượng đĩa. Mất ít thời gian đồng bộ hóa tệp hơn và có thêm thời gian để làm việc hiệu quả.

Ưu điểm
Câu hỏi thường gặp
 • Tôi có thể di chuyển tệp từ giải pháp lưu trữ hiện tại sang Drive không?

  Có, bạn có thể sử dụng các dịch vụ và công cụ di chuyển của chúng tôi để chuyển dữ liệu quan trọng của tổ chức từ các giải pháp lưu trữ hiện tại của bạn sang G Suite.

 • ôi có bao nhiêu bộ nhớ với Drive?

  Phiên bản Basic của G Suite có 30 GB bộ nhớ cho mỗi người dùng, dùng chung cho cả Drive và Gmail. Phiên bản Business, Enterprise và Team của G Suite có bộ nhớ không giới hạn (với những tài khoản có dưới 5 người dùng, mỗi người dùng sẽ nhận được 1 TB). Bạn có thể tải mọi loại tệp lên Drive và chuyển đổi một số loại tệp nhất định sang định dạng Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.

 • Phiên bản Drive phải trả tiền có gì khác biệt?

  Phiên bản Drive trả phí cung cấp cho bạn gấp đôi dung lượng bộ nhớ của Drive và Gmail cá nhân, hỗ trợ 24/7, chia sẻ kiểm soát và báo cáo nâng cao. Bạn cũng có thể nâng cấp lên bộ nhớ không giới hạn (tài khoản có ít hơn 5 người dùng sẽ nhận được 1TB/người dùng).