• Bảo mật và kiểm soát

    Quản trị tập trung giúp thiết lập và quản lý dễ dàng, nhanh chóng. Thêm và xóa người dùng, thiết lập nhóm và thêm tùy chọn bảo mật như xác minh 2 bước và SSO.

  • Quản lý thiết bị di động

    Phân phối các ứng dụng cho nhân viên và giữ an toàn dữ liệu trên các thiết bị Android và iOS của nhân viên. Sử dụng tính năng quản lý thiết bị di động để phân phối các ứng dụng và giúp nhân viên sẵn sàng hoạt động, kiểm tra mức sử dụng, quản lý cài đặt bảo mật và khóa hoặc xóa từ xa các thiết bị.

  • Hỗ trợ 24/7 và độ tin cậy

    Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại hoặc email của Google. Phối hợp nhóm hỗ trợ, cùng với mạng lưới trung tâm dữ liệu đẳng cấp thế giới, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Ưu điểm
Câu hỏi thường gặp