Giải pháp điện toán đám mây
Amazon

Giải pháp tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì hạ tầng CNTT

Liên hệ tư vấn
 • Khả năng mở rộng linh hoạt

 • An toàn, bảo mật, tin cậy

 • Tiết kiệm chi phí đầu tư

Các dịch vụ của AWS
 • Dịch vụ

  Máy chủ

  Dịch vụ máy chủ An toàn - Bảo mật - Tiết kiệm chi phí

  Các dữ liệu trên EC2 hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể giảm bớt hoặc đẩy nhiều dữ liệu lên EC2 dễ dàng và nhanh chóng theo chi phí linh hoạt theo dung lượng sử dụng của doanh nghiệp.

 • Dịch vụ

  Đám mây

  Dịch vụ cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây

  Linh hoạt, chủ động mở rộng cơ sở dữ liệu trên nền tảng điện toám đám mây. Kiểm soát dễ dàng dữ liệu của doanh nghiệp. Mở rộng cơ sở dữ liệu không phụ thuộc vào các chi phí đầu tư cho các hạng mục phần cứng. Tiết kiệm chi phí đầu tư.

 • Dịch vụ

  Mạng ảo

  Dịch vụ mạng khởi chạy tài nguyên trong một mảng ảo xác định

  VPC cho phép tạo ra một môi trường mạng ảo để DN có thể khởi chạy các tài nguyên của mình. DN có toàn quyền kiểm soát môi trường mạng ảo của mình, lựa chọn phạm vi địa chỉ IP, tạo các mạng con, cấu hình các định tuyến và các cổng mạng.

 • Dịch vụ

  Email

  Dịch vụ ứng dụng Gửi email marketing với chi phí gần như 0 đồng

  Amazon Simple Email Service (SES) được xây dựng trên nền tảng Amazon.com linh hoạt. Dễ dàng thiết lập, mở rộng, và gửi email tới nhiều người nhận cùng một lúc đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí tuỳ theo khối lượng sử dụng.